PROSTA DELOVNA MESTA:

 

Prijave sprejemamo po elektronski pošti kadri@brdo.si do 25. 9. 2020.

 

AKTUALNI RAZPISI ZA PRODAJO:

Trenutno ni odprtega razpisa za prodajo.

 

ZAKLJUČENI RAZPISI:

>> OBJAVA NAMERE ZA PRODAJO RABLJENE HOTELSKE OPREME

JGZ Brdo, Predoslje 39, 4000 Kranj objavlja namero za prodajo rabljene hotelske opreme na naslovu hotel Brdo, Predoslje 39 4000 Kranj po metodi neposredne pogodbe.

Prodajalec bo organiziral ogled opreme na dan 6.7.2020 ob 15. in ob 16. uri, 7.7.2020 ob 10. in 11. uri ter 10.7.2020 ob 11. in 16. uri.

Za ogled je OBVEZNA predhodna PISNA najava na elektronski naslov ponudbe@brdo.si najkasneje do 3.7.2020 do 15.00 ure. OGLED IZVEN TERMINA PREDHODNE PISNE NAJAVE NI MOŽEN!

Rok za oddajo ponudb je potekel 15. 7. 2020.

>> PRODAJA RABLJENE HOTELSKE OPREME

Oprema je v dobrem ohranjenem stanju, vzdrževana in delujoča. Vsa oprema se prodaja na način videno kupljeno brez predkupne pravice. Oprema je vgrajena v objekt. Stroški demontaže opreme bremenijo kupca in niso zajeti v izklicno ceno.

Količine posameznih prodajnih predmetov so omejene. Prodajalec bo organiziral ogled opreme na dan 4. 2. 2020 ob 15. in ob 16. uri ter 5. 2. 2020 ob 10. in 11. uri. Za ogled je potrebna obvezna predhodna pisna najava najkasneje dva dni pred organiziranim ogledom. Ogled izven termina predhodne pisne najave ni možen.

Ponudnik mora oddati ponudbo najkasneje do 11. 2. 2020 do 15.00 ure. Pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo odkupno ceno. 

Kupec je dolžan na lastne stroške kupljeno opremo odmontirati in odstraniti do roka, ki mu ga določi prodajalec. Kupec odgovarja za nastalo škodo, ki bi jo z malomarnim ravnanjem povzročil prodajalcu na ostali opremi ali drugem premoženju.

>> PRODAJA RABLJENE HOTELSKE OPREME

Prodaja se rabljena hotelska oprema iz hotela Brdo.

Količine posameznih prodajnih predmetov so omejene. Prodaja poteka po načelu videno kupljeno na dan prodaje brez možnosti reklamacij. Predhodnih ogledov prodajalec ne organizira. 

Prodaja bo potekala v četrtek 5. in 12. 9. 2019 med 10.00 in 13.00, ter v soboto 14. 9. 2019 med 9.00 in 13.00 v hotelu Brdo na naslovu prodajalca JGZ Brdo, Predoslje 39, Kranj. Možnost plačila z gotovino ali bančno kartico.

Kupec je dolžan na lastne stroške iz objekta odstraniti kupljeno opremo takoj na dan nakupa ali najkasneje v roku 5 delovnih dni od nakupa po predhodnem dogovoru s prodajalcem. Kupec je dolžan na lastne stroške demontirati kupljeno opremo. Demontaža je mogoča vsak delovni dan med 6.00 in 14.00 po predhodnem dogovoru. Za nastalo škodo na objektu, ki bo posledica neustrezne demontaže odgovarja kupec. Za nastalo škodo na kupljenem predmetu, ki bo posledica demontaže kupca odgovarja kupec sam. Menjava poškodovanega kupljenega predmeta ni mogoča.

>> PRODAJA RABLJENE HOTELSKE OPREME

Prodaja se rabljena hotelska oprema iz hotela Brdo. Količine posameznih prodajnih predmetov so omejene. Prodaja poteka po načelu videno kupljeno na dan prodaje brez možnosti reklamacij. Predhodnih ogledov prodajalec ne organizira. 

Prodaja bo potekala v sredo 17., 24. in 31. 7. 2019 med 10.00 in 13.00 v hotelu Brdo na naslovu prodajalca JGZ Brdo, Predoslje 39, Kranj. Možnost plačila z gotovino ali bančno kartico.

Kupec je dolžan na lastne stroške iz objekta odstraniti kupljeno opremo takoj na dan nakupa ali najkasneje v roku 5 delovnih dni od nakupa po predhodnem dogovoru s prodajalcem. Kupec je dolžan na lastne stroške demontirati kupljeno opremo. Demontaža je mogoča v dopoldanskem času med 6.00 in 14.00. Za nastalo škodo na objektu, ki bo posledica neustrezne demontaže odgovarja kupec. Za nastalo škodo na kupljenem predmetu, ki bo posledica demontaže kupca odgovarja kupec sam. Menjava poškodovanega kupljenega predmeta ni mogoča.

>> OBJAVA NAMERE ZA PRODAJO RABLJENE HOTELSKE OPREME

JGZ Brdo, Predoslje 39, 4000 Kranj objavlja namero za prodajo rabljene hotelske opreme na naslovu hotel Brdo, Predoslje 39 4000 Kranj po metodi neposredne pogodbe.

Rok za oddajo ponudb je potekel 27. 6. 2019.

>>OBJAVA NAMERE ZA PRODAJO RABLJENE OPREME - KLAVIRJA

JGZ Brdo, Predoslje 39, 4000 Kranj objavlja namero za prodajo rabljene opreme - klavirja na naslovu hotel Brdo, Predoslje 39 4000 Kranj po metodi neposredne pogodbe.

Rok za oddajo ponudb je potekel 18. 6. 2019.

>>OBJAVA NAMERE ZA PRODAJO RABLJENE KUHINJSKE OPREME

JGZ Brdo, Predoslje 39, 4000 Kranj objavlja namero za prodajo rabljene kuhinjske opreme na naslovu hotel Brdo, Predoslje 39 4000 Kranj po metodi neposredne pogodbe.

Rok za oddajo ponudb je potekel 13. 6. 2019. 

>> VABILO K ODDAJANJU PISNIH PONUDB - OPREMA IZ HOTELSKIH SOB ALI KOPALNIC (PO LOTIH)

JGZ Brdo, Predoslje 39, 4000 Kranj prodaja rabljeno opremo hotela Brdo z zbiranjem pisnih ponudb - oprema iz zaključene celote npr. sobe ali kopalnice (lot). 

Rok za oddajo ponudb je potekel 7. 6. 2019.

>> OBJAVA JAVNE DRAŽBE PRODAJE PREMIČNIN - RABLJENE KUHINJSKE OPREME

JGZ Brdo, Predoslje 39 4000 Kranj objavlja javno dražbo prodaje premičnin - rabljene kuhinjske opreme:

Javna dražba je bila zaključena 17.5.2019.

>> OBJAVA NAMERE ZA PRODAJO RABLJENE OPREME (HLADILNIH AGREGATOV)

JGZ Brdo, Predoslje 39 4000 Kranj objavlja namero za prodajo rabljene opreme (hladilnih agregatov) na naslovu hotel Brdo, Predoslje 39 4000 Kranj po metodi neposredne pogodbe.

Rabljena oprema je bila prodana po neposredni pogodbi.

Posebna ponudba