Priložnost za zaposlitev

Imate izkušnje v kuhinji, strežbi in hotelirstvu, ste se pripravljeni nenehno izpopolnjevati in vam pestra dinamika dela ne predstavlja ovire, ampak izziv?

Pošljite svoj življenjepis po elektronski pošti kadri@brdo.si in se pridružite ekipi, usposobljeni za izvajanje protokolarnih storitev na najvišji ravni.

Kaj nudimo?

Profesionalno delovno okolje na prestižni lokaciji,

mentorstvo in uvajanja v delo,

izkušeno ekipo sodelavcev, od katere se lahko veliko naučite,

delo in pridobivanje izkušenj na pomembnih poslovnih in protokolarnih dogodkih,

zagotovljena vrhunska delovna obleka za kuharsko osebje - delo v najsodobnejše opremljeni kuhinji,

brezplačno parkirišče in druge ugodnosti za zaposlene.

 

Pošlji vlogo za zaposlitev na: kadri@brdo.si

 

TEHNIK PROTOKOLARNE KUHINJE I, 1 delovno mesto za nedoločen čas

 

Srednje strokovno izobraževanje / srednja strokovna izobrazba,
Srednje splošno izobraževanje / srednja splošna izobrazba,
6 mesecev delovnih izkušenj v kuhinji,
2 mesečno poskusno delo.

 

Naloge in odgovornosti:

 

načrtovanje, pripravljanje in kuhanje zahtevnih in sestavljenih jedi v skladu z normativi in recepti, izdajanje hrane,
skrb za osebno urejenost in brezhibno čistočo delovnih prostorov, strojev, pripomočkov in opreme ter njihovo delovanje,
načrtovanje in poraba materiala v skladu z normativi za obroke,
vodenje in vzdrževanje zahtevanih evidenc in dokumentacije,
izvajanje sanitarnih, higienskih in zdravstvenih predpisov ter predpisov za varno delo in požarno varnost,

opravljanje drugih nalog na področju dela po odločitvah in zahtevah vodje.

 

 

TEHNIK PROTOKOLARNE KUHINJE II, 1 delovno mesto za nedoločen čas

 

Srednje strokovno izobraževanje / srednja strokovna izobrazba,
Srednje splošno izobraževanje / srednja splošna izobrazba,
3 mesece delovnih izkušenj v kuhinji,
2 mesečno poskusno delo.

 

Naloge in odgovornosti:

 

pripravljanje in kuhanje jedi v skladu z normativi in recepti,
izdajanje hrane,
skrb za osebno urejenost in brezhibno čistočo delovnih prostorov, strojev, pripomočkov in opreme ter njihovo delovanje,
poraba materiala in surovin skladu z normativi,
prevzemanje dobavljenih materialov in surovin, kontroliranje količin in kakovosti, pravilno sortiranje in skladiščenje,
vzdrževanje zahtevanih evidenc in dokumentacije,
izvajanje sanitarnih, higienskih in zdravstvenih predpisov ter predpisov za varno delo in požarno varnost,

opravljanje drugih nalog na področju dela po odločitvah in zahtevah vodje.

 

 

 

 

 

 

PROTOKOLARNI KUHAR – SPECIALIST II, 1 delovno mesto za nedoločen čas

 

Srednje strokovno izobraževanje / srednja strokovna izobrazba,
Srednje splošno izobraževanje / srednja splošna izobrazba,
3 leta delovnih izkušenj v kuhinji,
2 mesečno poskusno delo.

 

Naloge in odgovornosti:

 

organiziranje, vodenje in nadzorovanje dela v izmeni (kuhinji),
načrtovanje, pripravljanje in kuhanje zahtevnih in sestavljenih jedi v skladu z normativi in recepti, izdajanje hrane
dnevno načrtovanje in nadzorovanje porabe materiala in surovin v skladu z normativi,
spremljanje razvoja kulinarike in kulinaričnih tehnologij doma in v svetu,
izvajanje usklajenih aktivnosti za razvoj kulinarike,
prevzemanje dobavljenih materialov in surovin, kontroliranje količin in kakovosti, pravilno sortiranje in skladiščenje,
skrb za izvajanje sanitarnih, higienskih in zdravstvenih predpisov ter predpisov za varno delo in požarno varnost,
skrb za osebno urejenost in brezhibno čistočo delovnih prostorov, strojev, pripomočkov in opreme ter njihovo uporabnost,
vodenje in vzdrževanje zahtevanih evidenc,

opravljanje drugih nalog na področju dela po odločitvah in zahtevah vodje.

 

 

PROTOKOLARNI KUHAR – SPECIALIST II  (slaščičar), 1 delovno mesto za nedoločen čas

 

Srednje strokovno izobraževanje / srednja strokovna izobrazba,
Srednje splošno izobraževanje / srednja splošna izobrazba,
3 leta delovnih izkušenj v kuhinji,
2 mesečno poskusno delo.

 

Naloge in odgovornosti:

 

načrtovanje, pripravljanje in izdelava sladic v skladu z normativi in recepti ter izdajanje sladic,
dnevno načrtovanje in nadzorovanje porabe materiala in surovin v skladu z normativi,
spremljanje razvoja slaščičarstva in slaščičarskih tehnologij doma in v svetu,
izvajanje usklajenih aktivnosti za razvoj slaščičarstva,
prevzemanje dobavljenih materialov in surovin, kontroliranje količin in kakovosti, pravilno sortiranje in skladiščenje,
skrb za izvajanje sanitarnih, higienskih in zdravstvenih predpisov ter predpisov za varno delo in požarno varnost,
skrb za osebno urejenost in brezhibno čistočo delovnih prostorov, strojev, pripomočkov in opreme ter njihovo uporabnost,
vodenje in vzdrževanje zahtevanih evidenc,
opravljanje drugih nalog na področju dela po odločitvah in zahtevah vodje.

 

 

PROTOKOLARNI KUHAR – SPECIALIST III, 1 delovno mesto za nedoločen čas

 

Srednje strokovno izobraževanje / srednja strokovna izobrazba,
Srednje splošno izobraževanje / srednja splošna izobrazba,
2 leti delovnih izkušenj v kuhinji,
2 mesečno poskusno delo.

 

Naloge in odgovornosti:

 

pripravljanje in kuhanje zahtevnih in sestavljenih jedi v skladu z normativi in recepti, izdajanje hrane
dnevno načrtovanje in nadzorovanje porabe materiala in surovin v skladu z normativi,
prevzemanje dobavljenih materialov in surovin, kontroliranje količin in kakovosti, pravilno sortiranje in skladiščenje,
skrb za izvajanje sanitarnih, higienskih in zdravstvenih predpisov ter predpisov za varno delo in požarno varnost,
skrb za osebno urejenost in brezhibno čistočo delovnih prostorov, strojev, pripomočkov in opreme ter njihovo delovanje,
vodenje in vzdrževanje zahtevanih evidenc,

opravljanje drugih nalog na področju dela po odločitvah in zahtevah vodje.

 

TEHNIČNI DELAVEC V (I) (hišnik), 1 delovno mesto za nedoločen čas

 

Srednje strokovno izobraževanje / srednja strokovna izobrazba,
Srednje splošno izobraževanje / srednja splošna izobrazba,
Funkcionalna in ostala znanja: osnovna raven znanja angleškega jezika,
2 leti delovnih izkušenj,
2 mesečno poskusno delo.

 

Naloge in odgovornosti:

 

odgovornost za ustrezno funkcijsko delovanje naprav, opreme, objektov in infrastrukture,
izvajanje posebnih del ob obiskih osebnosti oziroma delegacij tujih držav in visokih predstavnikov Republike Slovenije,
odgovornost za tekoče in usklajeno izvajanje aktivnosti za izvedbo dogodkov,
priprava in nudenje strokovne pomoči uporabnikom storitev,
sprejemanje ukrepov ob izrednih situacijah,
spremljanje stanja, vodenje in vzdrževanje zahtevanih evidenc podatkov ter podajanje pobud za potrebna vzdrževalna in investicijska dela,
izvedbena in vzdrževalna dela na napravah, opremi, objektih in infrastrukturi,
skrb za delovna sredstva,
koordinacija rednih vzdrževalnih in obnovitvenih del v ali okoli objektov,
izvajanje transportov in premikov opreme in pohištva v objektih,

opravljanje drugih nalog v skladu z odločitvami ali po zahtevah vodje.

 

 

 

 

Vaše prošnje pošljite na:

kadri@brdo.si

Posebna ponudba