Bonton v Parku Brdo

Razišči

SPOŠTOVANJE ZGODOVINE IN KULTURNEGA SPOMENIKA

V Parku Brdo so še danes opazne sledi baročne ureditve iz 16. stoletja ter zasnova najstarejšega botaničnega vrta pri nas.

Današnjo podobo je pridobil z ureditvijo parkovnega gozda in ribnikov v 20. stoletju.

Park Brdo je kot del Posestva Brdo pri Kranju razglašen za kulturni spomenik državnega pomena, s čimer je omogočena dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in njegove namembnosti.

PRAVILA VEDENJA V PARKU

Vljudno naprošamo obiskovalce Parka Brdo, da s svojim vedenjem pripomorejo k njegovemu varovanju, tako, da:

  • ne nabirajo rastlin ter se izogibajo vedenjem, ki bi lahko poškodovala nasade in drevja,
  • se ne sprehajajo zunaj urejenih poti,
  • se ne vozijo z motornimi vozili, kolesi, rolerji ali drugimi športnimi pripomočki,
  • ne vstopajo z domačimi živalmi ter tako ne vznemirjajo tu živeče živali,
  • tu živečih živali ne hranijo,
  • ne kadijo ali prižigajo drugih oblik ognja,
  • se ne sončijo pomankljivo oblečeni,
  • skrbijo za čistost okolja, tako da smeti odlagajo le v zato namenjene koše,
  • v park ne vnašajo svoje hrane in pijače.

Izjemna večplastnost Parka Brdo ga uvršča v sam vrh zgodovinskega razvoja v Sloveniji.

Pomagajmo ga takega tudi ohraniti.

 

Posebna ponudba