HOTEL BRDO V PRENOVI

Razišči

HOTEL BRDO NADALJUJE S PRENOVO Z NOVO PROJEKTNO REŠITVIJO

Prvotna idejna rešitev je bila izbrana že v letu 2018, vendar je bil nato projekt z odločitvijo investitorja ustavljen v začetku marca letos, saj so vse prejete ponudbe izvajalcev gradbenih del presegale predvideneno vrednost investicije.

Namesto tega se je po nastopu novega vršilca dolžnosti direktorja JGZ Brdo, mag. Marjana Hribara, poiskala nova rešitev za prenovo hotela, s katero bo vseeno zagotovljena najvišja raven Hotela Brdo kot dela protokolarnega posestva.

NOV HOTEL BO SODOBNEGA IZBLEDA IN BO IMEL 111 SOB

Predvidena je celostna zunanja in notranja obnova hotela, s katero bo zagotovljena najvišja raven Hotela Brdo kot dela protokolarnega posestva, večje število namestitvenih kapacitet in tudi varnostna ustreznost. S pooblastilom Generalnega sekretariata vlade bo celotno prenovo investicije peljal JGZ Brdo.

Obnova bo potekala z mislijo na segmente gostov, ki jih pričakujejo na Posestvu Brdo v prihodnje, to so protokolarni gostje, udeleženci poslovnih dogodkov in športniki. Na osnovi tega je bila zastavljena projektna naloga, ki vsebuje vse elemente te prenove.

Izbrana je idejna rešitev podjetja ESPLANADA d. o. o., s katerim je JGZ Brdo že sodeloval pri obnovi Vile Podrožnik.

Nov hotel bo imel večjo kapaciteto (111 namestitvenih enot – zdaj jih ima 78), podpiral bo ustrezno logistiko in bo varnostno ustrezen. Stavba bo po prenovi energetsko bistveno učinkovitejša in okolju prijaznejša, saj bo potrebe po energiji, namesto sedanje uporabe plina, skoraj v celoti pokrival iz obnovljivih virov (toplotne črpalke).

Glede na ponudbo se projektantske ocene projekta, ki vključujejo temeljito prenovo vseh notranjih prostorov, vključno z notranjo opremo in vsemi inštalacijami ter popolno prenovo zunanjosti, gibljejo do 8.000.000 EUR. Za projekt se bodo skušala pridobiti tudi evropska sredstva.

PRENOVLJEN HOTEL BO NA VOLJO ZA PREDSEDOVANJE SVETU EU 2021

Posestvo Brdo pri Kranju je najpomembnejše protokolarno območje v Sloveniji, namenjeno domačim in mednarodnim protokolarnim dogodkom na najvišji ravni. Prenova Posestva Brdo je bila načrtovana že dlje časa, saj z izjemo izgradnje Kongresnega centra Brdo leta 2008 večjih obnovitvenih posegov oziroma sanacij na tem območju ni bilo.

Ena od spodbud za prenovo je tudi predsedovanje Slovenije Svetu EU, kar izhaja tudi iz sklepa vlade iz leta 2016, da se kot lokacija, kjer se bodo izvajali najpomembnejši dogodki v času predsedovanja Slovenije Svetu EU leta 2021, določi kompleks JGZ Brdo.

Otvoritev prenovljenega hotela je predvidena maja 2021, še pred pričetkom predsedovanja Slovenije Svetu EU, ki je predvideno v drugi polovici leta 2021.

VELIK POTENCIAL ZA TRŽENJE POSESTVA V BODOČE

Nov hotel predstavlja velik potencial za trženje Posestva Brdo v bodoče. Razširitev kapacitet bo tako odprla nove možnosti prodora na mednarodni trg tudi z vidika trženja kongresnega centra.

POSESTVO BRDO BO POSLOVALO TUDI V ČASU PRENOVE HOTELA

V času prenove bo Posestvo Brdo obratovalo naprej. Kongresni center bo gostil dogodke v skladu s trenutnimi omejitvami. Odvijale pa se bodo tudi poroke

V Parku Brdo bodo, tako kot do zdaj, dobrodošli tudi obiskovalci parka, golfisti in jahači. Za njih in kongresne goste bo vsak dan odprta tudi Kavarna Zois.

Posebna ponudba