HOTEL BRDO V PRENOVI IN RAZŠIRITVI

Razišči

Hotel Brdo je konec aprila 2019 zaprl svoja vrata, saj v 70.-ih letih grajeni objekt potrebuje celovito obnovo.

PRENOVA SE JE NAČRTOVALA ŽE DALJ ČASA

Posestvo Brdo pri Kranju je najpomembnejše protokolarno območje v Sloveniji, namenjeno domačim in mednarodnim protokolarnim dogodkom na najvišji ravni. Prenova Posestva Brdo je bila načrtovana že dlje časa, saj z izjemo izgradnje Kongresnega centra Brdo leta 2008 večjih obnovitvenih posegov oz. sanacij na tem območju ni bilo. Ena od spodbud za prenovo je tudi predsedovanje Slovenije Svetu EU, kar izhaja tudi iz sklepa vlade iz leta 2016, da se kot lokacija, kjer se bodo izvajali najpomembnejši dogodki v času predsedovanja Slovenije Svetu EU leta 2021, določi kompleks JGZ Brdo.

PRENOVLJEN HOTEL BO SODOBNEGA IZGLEDA IN Z VEČ SOBAMI

Predvidena je obširna temeljita obnova in razširitev hotela, s katero bo zagotovljena najvišja raven hotela Brdo kot dela protokolarnega posestva, večje število namestitvenih kapacitet in tudi varnostna ustreznost.

V  letu 2018 je bil objavljen natečaj za obnovo in dozidavo hotela Brdo, ki se je junija 2018 zaključil z odločitvijo strokovne žirije. Izbrana je bila idejna rešitev ARK ARHITEKTURE KRUŠEC d. o. o., Ljubljana.

Nov hotel bo imel večjo kapaciteto (136 namestitvenih enot, od tega dva predsedniška apartmaja - sedaj jih ima 78, od tega en predsedniški apartma), podpiral bo ustrezno logistiko, bo varnostno ustrezen in prilagojen ljudem s posebnimi potrebami.

Stavba bo po prenovi energetsko bistveno učinkovitejša in okolju prijaznejša, saj bo potrebe po energiji, namesto sedanje uporabe plina, skoraj v celoti pokrival iz obnovljivih virov (toplotne črpalke).

Otvoritev hotela je predvidena spomladi 2021.

VELIK POTENCIAL ZA TRŽENJE POSESTVA V BODOČE

Nov hotel predstavlja velik potencial za trženje Posestva Brdo tudi v bodoče. Razširitev kapacitet bo tako odprla nove možnosti prodora na mednarodni trg tudi z vidika trženja kongresnega centra. Da ima Posestvo Brdo velik potencial dokazujejo številne prejete domače in mednarodne nagrade ter dobri poslovni rezultati. JGZ Brdo se je v letu 2018 uvrstil celo med 100 najhitreje rastočih podjetij v Sloveniji – med Gazele 2018. V zadnjih štirih letih so v Hotelu Brdo podvojili število nočitev in lani realizirali prek 11.000 prodanih sob, v Kongresnem centru pa so gostili skoraj 70.000 obiskovalcev.

POSESTVO BRDO BO POSLOVALO TUDI V ČASU PRENOVE HOTELA

V času prenove bo Posestvo Brdo obratovalo naprej. Kongresni center bo deloval nemoteno in gostil protokolarne dogodke, poslovne kongrese in druga srečanja. Odvijale pa se bodo tudi poroke.

V Parku Brdo bodo, tako kot do sedaj, dobrodošli tudi obiskovalci parka, golfisti in jahači.

Za obiskovalce parka in kongresne goste bo vsak dan med 8.00 in 22.00 odprta tudi Kavarna Zois.

 

Posebna ponudba