HOTEL BRDO V PRENOVI IN RAZŠIRITVI

Razišči

Hotel Brdo je konec aprila 2019 zaprl svoja vrata, saj v 70. letih zgrajeni objekt potrebuje celovito obnovo.

PRENOVA SE JE NAČRTOVALA ŽE DALJ ČASA

Posestvo Brdo pri Kranju je najpomembnejše protokolarno območje v Sloveniji, namenjeno domačim in mednarodnim protokolarnim dogodkom na najvišji ravni. Prenova Posestva Brdo je bila načrtovana že dalj časa, saj z izjemo izgradnje Kongresnega centra Brdo leta 2007 večjih obnovitvenih posegov oz. sanacij tu ni bilo. Ena od spodbud za prenovo hotela je tudi novo predsedovanje Slovenije Svetu EU. Vlada RS je leta 2016 s sklepom določila, da bo kompleks JGZ Brdo tisti, kjer se bodo izvajali najpomembnejši dogodki v času predsedovanja Slovenije Svetu EU leta 2021.

PRENOVLJEN HOTEL BO SODOBNEGA IZGLEDA IN Z VEČ SOBAMI

Predvideni sta temeljita obnova in razširitev hotela, s katerima bodo zagotovljeni najvišja raven Hotela Brdo kot dela protokolarnega posestva, večje število namestitvenih kapacitet in tudi varnostna ustreznost.

V  letu 2018 je bil objavljen natečaj za obnovo in dozidavo Hotela Brdo, ki se je junija 2018 zaključil z odločitvijo strokovne komisije. Izbrana je bila idejna rešitev ARK ARHITEKTURE KRUŠEC d. o. o., Ljubljana.

Nov hotel bo imel večjo kapaciteto (136 namestitvenih enot, od tega dva predsedniška apartmaja - dosedanji je imel 78 sob, od tega en predsedniški apartma), podpiral bo ustrezno logistiko, bo varnostno ustrezen in prilagojen tudi ljudem s posebnimi potrebami.

Stavba bo po prenovi energetsko bistveno učinkovitejša in okolju prijaznejša, saj bo potrebe po energiji, namesto sedanje uporabe plina, skoraj v celoti pokrivala iz obnovljivih virov (toplotne črpalke).

Otvoritev hotela je predvidena spomladi 2021.

VELIK POTENCIAL ZA TRŽENJE POSESTVA V BODOČE

Nov hotel predstavlja velik potencial za trženje celotnega Posestva Brdo. Razširitev namestitvenih kapacitet bo odprla nove možnosti prodora na mednarodni trg tudi z vidika trženja kongresnega centra. Da ima Posestvo Brdo velik potencial, dokazujejo številne prejete domače in mednarodne nagrade ter dobri poslovni rezultati. JGZ Brdo se je v letu 2018 uvrstil celo med 100 najhitreje rastočih podjetij v Sloveniji – med Gazele 2018. V zadnjih štirih letih smo v Hotelu Brdo podvojili število nočitev in v letu 2018 realizirali prek 11.000 prodanih sob, v Kongresnem centru Brdo pa gostili skoraj 70.000 obiskovalcev.

POSESTVO BRDO BO POSLOVALO TUDI V ČASU PRENOVE HOTELA

V času prenove hotela bo Posestvo Brdo obratovalo naprej. Kongresni center bo deloval nemoteno in bo gostil protokolarne dogodke, poslovna in druga srečanja. Na posestvu se bodo še naprej odvijale poroke.

V Parku Brdo bodo, tako kot do sedaj, dobrodošli obiskovalci parka, golfisti in jahači.

Za obiskovalce parka in kongresne goste je vsak dan med 8.00 in 19.00 odprta tudi Kavarna Zois.

 

Posebna ponudba