Posebno obvestilo
 
Obveščamo vas, da je razpisana Javna dražba za oddajo poslovnih prostorov in opreme v najem ter prevzem delavcev. Prijave do 5. 7. 2017.
 
Več informacij na tej povezavi

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda: 

Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve Republike Slovenije

Predoslje 39

SI - 4000 Kranj

 

matična številka: 1685953

davčna številka: SI17471257

Odgovorna oseba: 
mag. Špela Munih Stanič, direktorica

Datum prve objave kataloga:

22.Dec.2004

Datum zadnje spremembe kataloga:

14.Aug.2012
Druge oblike kataloga: 
Tiskana oblika je dostopna na sedežu zavoda.
2. Splošni podatki o družbi in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji družbe
Kratek opis delovnega področja zavoda: 

Zavod opravlja dejavnosti, ki so določene v 5. členu Odloka o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 54/12). Zavod v okviru registrirane dejavnosti kot gospodarsko javno službo opravlja strokovne, tehnične in druge naloge, vezane na upravljanje stvarnega premoženja v lasti ustanoviteljice, ki je bilo s sklepom Vlade Republike Slovenije preneseno v upravljanje zavoda ter druge naloge, ki omogočajo njegovo smotrno in gospodarno rabo in razvoj, opravlja protokolarne storitve skladno s sklepom o določitvi protokolarnih pravil in organizira druge dogodke za državne organe. Zavod lahko opravlja tudi tržno dejavnost.

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Kontaktni podatki uradne osebe: 

mag. Špela Munih Stanič, direktorica

Telefon: 00 386 (0)4 26 01 500 

Faks: 00 386 (0)4 26 01 100

Naslov: Predoslje 39, 4000 Kranj

E-naslov: brdo@brdo.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja družbe
2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov: 

Trenutno ni objavljenih dokumentov.

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi zavod: 

Zavod ne vodi upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov.

2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk: 

Zavod nima drugih informatiziranih zbirk podatkov.

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc: 

Zavod ne vodi ali upravlja javnih evidenc.

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk: 

Zavod nima drugih informatiziranih zbirk podatkov.

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
3. Opis načina dostopa do posameznih sklopov informacij
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: 

Zahteva za dostop do informacij javnega značaja se poda ustno ali pisno po postopku določenem od 14. do 26. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

V fizični obliki so informacije javnega značaja dostopne v prostorih zavoda (v tajništvu direktorja) po predhodni najavi.

Fizični dostop je možen v tajništvu direktorice, Predoslje 39, Kranj vsak dan od ponedeljka do petka med 9. in 15. uro.

 

Uredba o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja

Posebna ponudba

 • Vrelec Lumina

  Ob koncu leta si privoščita paket 3-urnega razvajanja v Wellness centru Brdo.

  Paket »Vrelec Lumina« diši po praznikih ... Preverite kaj vsebuje.

   

  95,00 €
  za par
  Več informacij
 • AKTUALNA PAKETNA PONUDBA V VILI BLED

  Vila Bled vabi na oddih v bivši predsedniški rezidenci ob blejskem jezeru: »Kulinarično doživetje«, »Wellness paket« s sproščujočo masažo ali romantični »Božično novoletni oddih«. Izbira je vaša.

  207,00 €
  na noč za dve osebi in naprej
  Več o paketih
 • AKTUALNA PAKETNA PONUDBA V HOTELU BRDO

  Hotel Brdo je idealen za kratek oddih v sproščujočem okolju, popestren z nepozabnimi doživetji. Izbira je vaša: »Wellness oddih«, »Doživetja z lipicanci« ali »Kulinarična razvajanja«…

  142,10 €
  na noč za dve osebi in naprej
  Več o paketih
 • KULINARIČNA KNJIGA

  S ponosom  predstavljamo knjigo Okusi Brda - Kulinarični koledar. 12 izbranih receptov izkušenih brdskih kulinaričnih mojstrov. V slovenskem in angleškem jeziku. Izbrano darilo za kuharske navdušence.

   

  19,90 €
  NA IZVOD
  Več informacij
 • Letna karta za Park Brdo

  Vsak letni čas razodene drug čaroben obraz Parka Brdo. Zagotovite si letno vstopnico ter obiščite park pogosteje. Velja 365 dni od nakupa.

  50,00 €
  letna družinska vstopnica
  Več o Parku Brdo