NAČRT IGRIŠČA GOLF BRDO

Razišči

Igrišče in vadišče Golf Brdo

Kratko naravno igrišče Golf Brdo sestavlja 9 lukenj, PAR 28 (PAR 56), od katerih je 8 lukenj PAR 3 in 1 luknja PAR 4. Na zelenicah je avtohtono travinje, razen na dveh zelenicah, ki sta namenjeni vadbi kratkih udarcev oz. vadbi bližanja na zelenici.

Vadišče sestavljajo:

  • vadišče za vadbo dolgih udarcev (Driving Range),
  • vadišče za vadbo bližanja na zelenici (Putting Green),
  • vadišče za vadbo kratkih udarcev na zelenico in udarcev iz peščene ovire (Chipping Green).
Načrt igrišča
(1.31 MB)
Brdie karta
(1.04 MB)
Števna kartica
(780.56 KB)
Položaj zastavic
(238.05 KB)
Načrt vadišča
(923.04 KB)
Etiketa
(336.73 KB)

Posebna ponudba