ZGODOVINA POSESTVA BRDO

Zgodba, ki se piše že več kot 500

Razišči

Posestvo Brdo ima več kot 500 letno zgodovino.

RODBINA EGKH

Prva omemba  podeželskega dvora, ki je stal je na območju današnjega Brda, sega v leto 1446. Lastniki so bili takrat še vitezi, plemeniti Egkhi. Prevod besede Egkh pomeni "Brdski" ali "z Brda". Takrat se začnejo pisati zgodbe današnjega posestva Brdo.

Do konca 30. let 16. stoletja Jurij Brdski prvotni dvor prezida v velik in dobro utrjen grad, ki ga po svoji družini poimenuje Brdo. Sredi 17. stoletja začne družina Brdskih gospodarsko propadati in posest se začne drobiti.

RODBINA SCHRATTENBACH IN GALLENBERG

Konec 17. in v začetku 18. stoletja grad za kratek čas preide v last družin Schrattenbach in Gallenberg, ki posest ponovno združijo.

RODBINA ZOIS

Leta 1753 celotno posest na dražbi kupi Michelangelo pl. Zois, veletrgovec, lastnik fužin in eden najbogatejših podjetnikov na Kranjskem. Pred smrtjo brdsko posest prepusti svojemu najstarejšemu sinu Žigi, ki po očetovi smrti postane tudi lastnik vseh rudnikov in fužin ter s tem eden najbogatejših takratnih kranjskih fevdalcev in industrialcev. Žigo Zoisa poznamo tudi predvsem kot izobraženca, mecena književnikom in velikega zbiralca.

V letih 1785–1790 je z bratom botanikom, Karlom Zoisom, na Brdu zasnoval prvi alpski botanični vrt na Slovenskem, poleg njega pa še razkošen grajski park s preko 10.686 rastlinamiZgodbe Zoisov so se na Brdu pisale več kot 155 let, do leta 1928.

Zoisi leta 1929 posestvo Brdo prodajo na prostovoljni javni dražbi in nova lastnika do 1938 postaneta lesna trgovca in podjetnika Franc Dolenc in Stanko Heinrihar.

RODBINA KARAĐORĐEVIĆ

1935 - 1941 je bilo Brdo v lasti jugoslovanske kraljeve družine Karađorđević. Ta je grad in zemljišče temeljito preuredila in Brdo je postalo eno najlepših posesti v Kraljevini Jugoslaviji.

REZIDENCA JUGOSLOVANSKEGA PREDSEDNIKA JOSIPA BROZA TITA

Leta 1947 Brdo po odloku o nacionalizaciji posestva preide v last Izvršnega sveta SFRJ z namenom, da se preuredi v rezidenco predsednika republike, Josipa Broza Tita. Tito je na Brdo v presledkih prihajal vse do januarja 1980. Izredno rad je čas preživljal med lovom v Brdskem Lovišču.

Bronasti kip Josipa Broza Tita stoji v Parku Brdo.

Po Titovi smrti grad in posestvo Brdo preideta pod upravo Izvršnega sveta LR Slovenije, po volitvah leta 1990 in razglasitvi samostojnosti pa v last in upravo Republike Slovenije.

Podrobnejši pregled zgodovine Posestva Brdo je razviden iz spodnje priloge:

BRDO PRI KRANJU DANES

NAJPOMEMBNEJŠI PROTOKOLARNI OBJEKT V REPUBLIKI SLOVENIJI

Danes je Grad Brdo najpomembnejši protokolarni objekt v Republiki Sloveniji. 

V zadnjih 25 letih Posestvo Brdo gosti državne protokolarne dogodke, kot so obiski predsednikov, predstavnikov kraljevih družin, diplomate in druge ugledne svetovne osebnosti, med drugim britansko kraljico Elizabeto II., papeža Janeza Pavla II.. Posestvo Brdo sta za svoje prvo srečanje izbrala ameriški predsednik George W. Bush ter ruski predsednik Vladimir Putin.

 

Posebna ponudba